Sprzedaż podzespołów i urządzeń dla branży srk

Sprzedaż podzespołów i urządzeń dla branży srk


Bezpieczniki wtykowe typu PTB
Posiadamy pełną ofertę bezpieczników wtykowych typu PTB wykorzystywane w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym w PKP PLK S.A.
Oferta bezpieczników wtykowych typu PTB:

 • PTB-1001 0,3A
 • PTB-1002 0,7A
 • PTB-1003 1A
 • PTB-1004 1,7A
 • PTB-1005 2A
 • PTB-1006 4A
 • PTB-1007 10A

oraz niżej wymienionych urządzeń sterowania ruchem kolejowym produkcji BT ZWUS na przejazdach SSP:

 • napędy zwrotnicowe typu EEA-5
 • napędy zwrotnicowe typu EBI Switch 700
 • napędy rogatkowe typu EEG
 • czujnika koła ELS, obwody torowe EOC, SOT
 • sygnalizatory drogowe EHZ
 • pulpity UZK typu ERP, EAB
 • szafy kontenerowe SSP, SHL, SOL
 • urządzenia typu STC
 • przekaźniki
 • części zamienne do wszystkich powyższych urządzeń