Uruchomienie i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Oferujemy świadczenie usług związanych z serwisowaniem, utrzymaniem i modernizacją niżej wymienionych urządzeń sterowania ruchem kolejowym produkcji BT ZWUS na przejazdach SSP:

  • napędy zwrotnicowe typu EEA-5
  • napędy zwrotnicowe typu EBI Switch 700
  • napędy rogatkowe typu EEG
  • czujnika koła ELS, obwody torowe EOC, SOT
  • sygnalizatory drogowe EHZ, TOP
  • pulpity UZK typu ERP, EAB
  • szafy kontenerowe SSP, SHL, SOL, SPR
  • urządzenia typu STC, SOL, SCP, SNT

Posiadamy uprawnienia do uruchomienia urządzeń srk produkcji BT ZWUS (w szczególności napędy EEA-5 oraz EBIswitch 700), zapewniające przejście urządzeń w gwarancje i poprawną eksploatację.