Realizacje

Aktualne:

 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na linii kolejowej nr 132, szlak od Oławy do Wrocławia Głównego
 • utrzymanie gwarancyjne urządzeń przytorowych systemu ERTMS/ETCS na linii E30 oraz urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS dla 6 lokomotyw i 2 drezyn
 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Opole Zachód (LCS) oraz na odcinku linii kolejowej E-30 Stacja Brzeg
 • serwis urządzeń SSP SPA5 i SPR2 w ilości 90 szt. na terenie Zakładów Linii Kolejowych: Opole, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra oraz Ostrów Wielkopolski
 • na bieżąco prowadzimy uruchomienia nowych napędów zwrotnicowych EEA-5 i EBISwitch 700
 • na bieżąco prowadzimy uruchomienia nowych sygnalizacji przejazdowych SPA-5
 • serwis gwarancyjny urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na linii E59 od Wrocławia Głównego do Rawicza
 • na bieżąco prowadzimy przeglądy główne po 10 latach eksploatowania wraz z wymianą modułów i detali w elektrycznych napędach zwrotnicowych typu EEA-5 zainstalowanych na PKP PLK
 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na linii kolejowej nr 271, szlak Poznań-Czempin
 • sprzedaż i dostawa części i urządzeń produkcji BTZWUS
 • sprzedaż fundamentów stalowych izolowany typu P8
 • sprzedaż fundamentów stalowych izolowany typu P10
 • sprzedaż fundamentów stalowych przeznaczonych do zabudowy napędu rogatkowego EEG-3 produkcji BTZWUS
 • sprzedaż „Skrzynki kablowej typu DRTECH -1” – trzywlotowej
 • sprzedaż systemu telewizji użytkowej (TVu) typu „SYSTEM DR-TECH” dla przejazdów kolejowo drogowych

Zakończone:

2020

 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Poznań (LCS);  Lokalnego Centrum Sterowania Poznan II (LCS); sygnalizacji przejazdowych SPA-5 i SPR-2 oraz blokad liniowych SHL-12
 • wymiana napędów typu EEG-1 (16 szt.) – dostawa wraz z montażem
 • dobudowa 2 sygnalizatorów drogowych, wymiana napędów EEG-1 – SSP km. 5,074 – dostawa wraz z montażem
 • modernizacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA – 44 na przejeździe kolejowo – drogowym kat. B w km 12,850 toru dojazdowego Jaszczów – Bogdanka własności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w ciągu drogi powiatowej nr 1809L Szpica – Wola Korybutowa w miejscowości Wola Korybutowa gmina Siedliszcze powiat Chełm
 • wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych na napędy nowej generacji w st. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

2019

 • wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych EEA-4 w ilości 10 szt na st. Kamień Śląski na elektryczne napędy zwrotnicowe nowszej generacji eksploatowane na terenie działania ZLK Opole
 • zabudowa SSP z kat. C na kat. B na przejeździe w km 98,401 linii 236 Wągrowiec – Bzowo Goraj
 • zaprojektowanie i wymiana przycisków szynowych typu Neptun na system elektronicznych obwodów do zwolnienia przebiegów na stacji Polanica Zdrój, podg. Ludwikowice Kłodzkie i Świdnica Miasto dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
 • modernizacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA- 44 na przejeździe kolejowo – drogowym kat. B w km 5,781 toru dojazdowego Jaszczów – Bogdanka, w ciągu drogi powiatowej nr 2027L Jaszczów – Białka oraz kat. C na drodze polnej w km 6,440 toru dojazdowego Jaszczów – Bogdanka własności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance
 • dostawa drągów ESD z elementami wyposażenia do Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu

2018

 • zabudowa pomarańczowych pasów świetlnych na semaforach M i N na st. Wrocław Popowice
 • wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych na napędy nowszej generacji w obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie Stradom
 • zabudowa nowych urządzeń SSP kat. B typu SPA-5 w km. 125,239 linii nr. 143, szlak Bierutów-Oleśnica
 • remont SSP kat.C w km 73,443 na linii nr 282 – wymiana kontenera SPA-2B na kontener SPA-5 z odzysku z km. 24,392 linii 281

2017

 • dostawa drągów rogatkowych produkcji BTZWUS dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu
 • wykonanie wymiany wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych w ilości 30 szt. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
 • wymiana czujników CTI na czujniki ELS-952 na SSP COB-63a kat.C w km.171,362 Linia 137 szlak Paczków-Kamieniec
 • dostawa drągów rogatkowych oraz akcesoriów do drągów rogatkowych produkcji BTZWUS do ZLK Siedlce
 • modernizacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA- 44 na przejeździe kolejowo – drogowym w km 20,284 toru dojazdowego Jaszczów – Bogdanka własności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance
 • wymiana dwóch napędów zwrotnicowych sprzężonych na eklektyczne lub elektrohydrauliczne, 1-fazowe, 230V wraz z wymianą okablowania na podg. Szabelnia
 • wymiana 5 kpl. elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29 na elektryczne napędy zwrotnicowe EEA-5 na stacji Jawor
 • wymiana 5 kpl. elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29 na elektryczne napędy zwrotnicowe EEA-5 na stacji Jawor
 • dostawa wraz z uruchomieniem 10 szt. elektrycznych napędów rogatkowych typu EEG-3, które zostaną zabudowane na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 zarządzanej przez PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu
 • wykonanie likwidacji posterunku dróżnika nr 11 Piechowice Dolne przez przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kat. A w km 11,594 i w km 11,927 na urządzenia ssp dla kat. B szlak Jelenia Góra – Sobieszów – Piechowice, linia kolejowa nr 311 Jelenia Góra – Granica Państwa (Jakuszyce) dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu
 • wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych na napędy nowszej generacji w obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
 • wymiana 4 szt. wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych na elektryczne napędy EBI Switch 700  w obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

2016

 • wymiana czujników koła typu ELS-93 na ELS-95 w ilości 429 szt. na terenie Zakładu Kolejowego we Wrocławiu
 • wykonanie wymiany 11 sztuk elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29 na elektryczne napędy zwrotnicowe EEA-5 znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowego w Wałbrzychu
 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. C w km. 29,950 (w miejscowości Zędowice) typu SPA-2 na linii nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń srk SSP SPA-2 na nowszą generację urządzenia srk SPA-4 (tj. postawienie szafy kontenerowej oraz wymiana: sygnalizatorów drogowych, czujników koła, urządzenia UZK)
 • wymiana 4 kpl. elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29 na elektryczne napędy nowej generacji znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowego w Wałbrzychu (stacja Jawor)

2015

 • demontaż napędów zwrotnicowych typu JEA-29 oraz dostawa i montaż 22 szt. elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi
 • przebudowa napędów zwrotnicowych z EEA-51 na EEA-52 w ilości 34 szt. na terenie Zakładu Kolejowego w Szczecinie
 • dostawa bezpieczników wtykowych urządzeń srk dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu
 • dostawa bezpieczników wtykowych urządzeń srk dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu
 • demontaż napędów zwrotnicowych typu JEA-29 oraz dostawa i montaż 23 szt. elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EBIswitch 700 znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu
 • demontaż napędów zwrotnicowych typu EEA-4 oraz dostawa i montaż 17 szt. elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie
 • remont urządzeń SSP z SPA 2 kat. B na SPA5 w km 10,292 – linia nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie
 • wymiana czujników koła typu ELS-93 na ELS-95 w ilości 155 szt. na terenie Zakładów Kolejowych we Wrocławiu i Opolu
 • serwis i utrzymanie przejazdów kolejowych na linii 326 na odcinku Wrocław Zakrzów-Trzebnica

2014

 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B w km. 9.283 (w miejscowości Bycina) typu SPA-4 linia 153 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach polegająca na wymianie czujników EOC-1 na czujniki ELS-95
 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B w km. 2.941 (w miejscowości Ełk) typu SPA-4 na linii nr 41 Ełk- Gołdap na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie polegająca na wymianie czujników EOC-1 na czujniki ELS-95
 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B w km. 42,205 (w miejscowości Kolonowskie) typu SPA-1 na linii nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń srk SSP SPA-1 na nowszej generacji urządzenia srk SPA-4 (tj. postawienie szafy kontenerowej oraz wymiana: napędów rogatkowych, sygnalizatorów drogowych, czujników koła, urządzenia UZK)
 • dostawa bezpieczników wtykowych PTB do urządzeń srk dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach
 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na linii kolejowej nr 132, szlak od Oławy do Wrocławia Głównego

2013

 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Opole Zachód (LCS)
 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na odcinku linii kolejowej E-30 Stacja Brzeg
 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B w km 19.646 typu SPA-4 linia 287 Opole Zachodnie-Nysa szlak Szydłów-Łambinowice polegająca na wymianie czujników EOC-1 na czujniki ELS-95
 • kompleksowa modernizacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B w km 72.951 typu SPA-5 linia 137 Katowice-Legnica szlak Twardawa-Kędzierzyn Kole polegająca na wymianie czujników EOC-1 na czujniki ELS-95

2012

 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Opole Zachód (LCS)
 • serwis i utrzymanie przejazdów kolejowych na linii 326 na odcinku Wrocław Zakrzów-Trzebnica

2011

 • serwis i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Opole Zachód (LCS)