Przetargi i zamówienia

Aktualne:

1. Zamówienie na zakup urządzeń komputerowych

2. Zamówienie na zakup usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ICT – Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych celem stworzenia systemu diagnostyczno-informacyjnego wykorzystanego przez uczestników ruchu drogowego i szynowego na przejazdach kolejowych IPS system informacji o pojeździe szynowym

3. Zamówienie na wynajem/dzierżawę i dostawę urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem o parametrach i funkcjonalnościach oraz w okresie i ilościach wskazanych w załączonym zapytaniu ofertowym

4. Zamówienie na prace badawcze polegające na montażu komponentów w jeden kompletny system detekcyjny a także zabudowę systemu

5. Zamówienie na przedstawienie oferty na zakup usługi bezpośredniej realizacji prac badawczo-rozwojowych (na stanowisku specjalisty technicznego) w dziedzinie ICT – Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych celem stworzenia systemu diagnostyczno-informacyjnego wykorzystanego przez uczestników ruchu drogowego i szynowego na przejazdach kolejowych – IPS system informacji o pojeździe szynowym

6. Zamówienie na zakup usługi koordynowania (poprzez pełnienie funkcji kierownika) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ICT – Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych celem stworzenia systemu diagnostyczno-informacyjnego wykorzystanego przez uczestników ruchu drogowego i szynowego na przejazdach kolejowych – IPS system informacji o pojeździe szynowym