System telewizji przemysłowej typu „SYSTEM DR-TECH” dla przejazdów kolejowo-drogowych

W naszej ofercie również oferujemy nasz „ System telewizji przemysłowej dla przejazdów kolejowo drogowych kat. B i C wg nowej instrukcji Ie-111” do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  zgodnie z uzyskanym dopuszczeniem nr świadectwa : D/IAT/04/2019. 

Świadectwo dopuszczenia